Aktuálne informácie - Mentorstvo v UNM

Workshop "Buďte pripravení, nie prekvapení!": Mentori UNM študentom ošetrovateľstva reflektuje témy, s ktorými študenti môžu byť konfrontovaní počas letnej či zimnej praxe priamo na pracoviskách UNM, pričom vytvára ideálne podmienky pre upevnenie si teoretických vedomostí a zároveň osvojenie si špecifických klinických zručností pri vybraných...

v spolupráci medzi Univerzitnou nemocnicou v Martine (UNM) a Ústavom ošetrovateľstva JLF UK (ÚOSE JLF UK) sa uskutočnia Workshopy SESTRY-MENTORI UNM ŠTUDENTOM OŠETROVATEĽSTVA " Buďte pripravení, nie prekvapení",každoročne počas letnej a zimnej praxe,určené pre študentov bakalárskeho štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo,prehĺbenie interakcie...

pravidelné workshopy pre študentov ošetrovateľstva bakalárskeho štúdia JLF UK v spolupráci s mentormi UNM, UNM a Ústavom ošetrovateľstva JLF UK
pravidelné stretnutia mentorov 1x ročne (plán 10/2022)aktualizácia fotogalérie ( príspevky z vedenia študentov, ukončenia kurzu, workshopov a stretnutí ...)aktualizácia zoznamu mentorov UNM s každoročným...