Aktuálne informácie - Mentorstvo v UNM

Akreditovaný program sústavného vzdelávania (PSV)pre zdravotnícke povolanie sestraMentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine, v rámci ktorého ako jediná vzdelávacia inštitúcia na Slovensku pripravujeme do praxe nové sestry-mentorov pre spoluúčasť na pregraduálnom...

Prichádza najkrajšie obdobie roka, Vianoce. Nie každý má možnosť byť v kruhu svojich najbližších a prežiť ho v pokoji a radosti.

Dňa 21.11.2023 som sa ako koordinátor mentorov UNM zúčastnil výučby v predmete Mentorstvo v ošetrovateľstve pod vedením Mgr. Márie Zanovitovej, PhD. Počas výučby sme spoločne s koordinátorkou PSV Mgr. Martinou Lepiešovou, PhD. študentom magisterského štúdia v odbore ošetrovateľstvo priblížili fungovanie mentorstva v UNM, ako aj priebeh kurzu PSV...

Dňa 30. 10. 2023 opäť vyšla nová epizóda Podcastu so sestrou (podcast Jessenius). V šiestej epizóde tohto formátu bola hosťom sestra, mentorka, viceprezidentka rady RKSaPA Martin a odbornej sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH., ktorá pracuje ako vedúca sestra Psychiatrickej kliniky UNM. V podcaste...

V stanovených podmienkach či ďalších detailoch absolvovania predmetov pod vedením sestier-mentorov UNM u študentov bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo na JLF UK sa môžete zorientovať prostredníctvom podrobných učebných plánov jednotlivých predmetov: