MEDGAMES

Poďakovanie za MedGames 2022 patrí aj sestrám-mentorom UNM

pohľad víťazného tímu

O medzinárodnej súťaži MedGames  organizovanej koncom októbra 2022 pod záštitou Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, Univerzitnej Nemocnice Martin a Martinského Klubu Medikov sme sa dozvedeli prostredníctvom propagačných plagátov a zo sociálnych sietí. Dlhšiu dobu sme sa rozhodovali, či sa do takého to projektu pustiť a nakoniec sme sa odhodlali reprezentovať študentov ošetrovateľstva z našej Jesseniovej lekárskej fakulty vo viacerých tímoch. Ako dni do súťaže plynuli a čas sa krátil, hromadila sa v nás čoraz vyššia hladina stresu a adrenalínu. Pár dní pred začiatkom súťaže sme si spolu sadli a pripravili bojový plán na zvládnutie neznámych disciplín.

Súťaž MedGames 2022 pozostávala z dvoch dní. V prvý deň, piatok 21.10.2022, sa všetky súťažné tímy zúčastnili slávnostného otvorenia podujatia v Aula Magna JLF UK, kedy po registrácii účastníkov nasledoval otvárací ceremoniál za slávnostných príhovorov hostí a pokynov organizátorov. Súťaž bola otvorená... Účastníkov hneď potom čakali štyri workshopy, čiže štyri pripravené stanovištia, na ktorých sestry-mentori z vybraných pracovísk UNM prezentovali užšie zamerané špecifické oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré sa na druhý deň objavia v súťažných blokoch - aj preto sme mali chuť oboznámiť sa s každou témou oveľa podrobnejšie. Naše prvé stanovište bolo doslova "vytiahnuté" z nemocničného prostredia, pričom sestry-mentorky z Kliniky anestéziológie a intenzívnej starostlivosti UNM predviedli úžasný herecký výkon, ako pripraviť pacienta na výkon v spinálnej anestézii. Ďalšie workshopy sa venovali problematike ošetrovania stómií, ktoré viedla špecialistka na ošetrovanie stómií z UNM, problematike extrakcie stehov či podávania intravenóznych liečiv prostredníctvom injektomatu. Po workshopoch plných vedomostí, prezentovaných zručností a erudovaných odpovedí na naše otázky zo strany sestier, ktoré sú v týchto náročných témach naozaj špecialistkami, nás všetkých konečne čakal zaslúžený vynikajúci obed a nás študentov aj chvíľka voľna pred prvou večernou súťažnou úlohou.

Cestou z internátu do UNM, kde sme sa mali stretnúť o 18:00, nám v hlave kolovalo množstvo otázok a rôznych myšlienok, keďže sme nevedeli, čo nás čaká. Až na pôde UNM sme sa dozvedeli, o čom to bude... Prvá súťažná úloha predstavovala hromadné nešťastie v OC Galéria v Martine, kde sme mali za úlohu v spolupráci s hasičmi počas piatich minút zatriediť tri zranené osoby podľa triážnej karty a vykonať u nich život zachraňujúce úkony. Navodená situácia hromadného nešťastia bola pripravená na vysokej úrovni, veľmi profesionálne a realisticky, kedy atmosféru skutočnej tragédie dotvárali príslušníci hasičského a policajného zboru, dymovnice a skvelé herecké výkony figurantov. Táto úloha bola veľmi náročná na čas a taktiež na našu psychiku, pretože vidieť toľko kričiacich ranených ľudí pokope, to sme ešte nezažili...

V sobotu 22.10.2022 sa konal druhý súťažný blok úloh, kde nás čakalo 14 stanovíšť zameraných na rôzne disciplíny. Celý deň bol časovo veľmi náročný, keďže disciplíny boli zorganizované v troch budovách v areáli UNM a presun bol niekedy doslova "beh o život". Najmenej očakávanou situáciou, s ktorou sme sa museli "popasovať" a ktorá v nás bude rezonovať ešte dlho po súťaži, bola tá, kde sme mali reagovať na pacienta, ktorý sa chcel obesiť o záves na strešnom okne, pričom v miestnosti sa nachádzal aj úzkostný sanitár. Tu sme si dokonale mohli precvičiť naše komunikačné schopnosti i význam dychovej gymnastiky, ktorú sme aplikovali každé 3 minúty. Po naozaj náročnom dni, ktorý ubehol "ako voda" a my sme od vyčerpania na konci už ani nevedeli, ako sa voláme, ostávalo už len čakať na vyhodnotenie celej súťaže. To bolo pre nás veľkým prekvapením, pretože v sekcii študentov ošetrovateľstva obsadila naša fakulta spomedzi 19 súťažných tímov všetky tri víťazné stupne. Tretie miesto obsadili študentky druhého ročníka odboru ošetrovateľstvo na JLF UK Zuzana Jakubcová a Adriana Mudrochová, druhé miesto taktiež druháčky Viktória Stojdová a Nina Šimičáková a prvé miesto tretiačky Paulína Miháliková a Nikoletta Mižíková. https://www.jfmed.uniba.sk/detail-novinky/browse/4/back_to_page/aktuality/article/medgames-2022/ 

Touto cestou a týmto krátkym príspevkom by sme sa chceli v mene všetkých súťažiacich študentov z odboru ošetrovateľstvo srdečne poďakovať všetkým organizátorom tejto súťaže, sestrám-mentorom zodpovedným za skvelý priebeh jednotlivých workshopov ako aj všetkým sestrám z UNM a vyučujúcim z Ústavu ošetrovateľstva JLF UK, ktorí sa zúčastnili súťaže ako rozhodcovia v jednotlivých súťažných disciplínach za Váš čas, ochotu, zanietenie, ako aj príkladné profesionálne a férové rozhodovanie na súťaži MedGames 2022. Táto súťaž nás obohatila o množstvo nových teoretických poznatkov a špecifických praktických zručností, ktoré sme mali možnosť precvičiť si pod Vašim odborným dohľadom. Zhodli sme sa, že všetky disciplíny boli pripravené na vysokej úrovni a všetko bolo vopred dokonale premyslené.

Sme radi, že sme sa mohli súťaže MedGames zúčastniť, otvorili sa nám nové "obzory" a veríme, že aj nasledujúce roky sa nájde dostatok študentov ošetrovateľstva, našich nasledovateľov, ktorí si budú chcieť zmerať svoje sily a schopnosti na takto pripravenej akcii. Z tohto hľadiska môžeme prisľúbiť, že v radoch našich "mladších" spolužiakov z nižších ročníkov budeme šíriť vynikajúce zážitky a dobré dojmy z celej súťaže a motivovať ich tak k účasti v ďalších ročníkoch.

za účastníkov z radov študentov ošetrovateľstva JLF UK

Nikoletta Mižíková a Paulína Miháliková

December 2022


Fotogaléria z prípravy MEDGAMES 2022, WORKSHOPY a priebeh MEDGAMES 2022