MEDGAMES 2023

Ôsmy, nezabudnuteľný ročník medzinárodnej súťaže MedGames organizovanej Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine, Univerzitnou nemocnicou Martin a Martinským Klubom Medikov sa tohtoročne konal v dňoch 13. – 14. 10. 2023

Celý program sa začal v piatok, 13.10., kedy sme sa všetci súťažiaci, organizátori, spoluorganizátori a porotcovia stretli, aby sme slávnostne v Aula Magna JLF UK otvorili súťaž. Prvý deň sa začal workshopmi, ktoré organizovali mentorky a mentori z UNM. Boli naozaj dopodrobna prepracované a ako sme zistili neskôr, aj veľmi nápomocné pri zvládnutí súťažných úloh ďalší deň. Workshopy boli prezentované na odbornej a kvalitnej úrovni s dostatkom moderných pomôcok. Počas celého priebehu workshopov sa organizátori zaručili za občerstvenie na každom jednom rohu, ktoré sme naozaj ocenili. Po skončení workshopov nasledoval výdatný obed a potom šup na ďalšiu výzvu. Poobede o 16:30 sme sa museli presunúť do Veľkej posluchárne v UNM, aby sme sa dozvedeli viac o prvej súťažnej disciplíne. Ako vysvitlo, hromadné nešťastie bol teroristický útok plynom v podchode pri OC Galéria. Figuranti boli rozdelení triage systémom na oranžovú a červenú zónu. My ako študentky ošetrovateľstva sme mali na starosti oranžovú zónu. Figurantovi sme mali poskytnúť prvú pomoc, v prípade potreby dať inhalovať kyslík a transportovať do nemocnice.

Druhý deň sme odštartovali takpovediac "z rýchlika". Nestihli sme sa ani spamätať a už nás vítali naše mentorky na prvom stanovišti, kde sme mali za úlohu podať stravu pacientke do nasogastrickej sondy. Následne sme prešli cez edukáciu pacienta ohľadom používania inhalačnej medikácie, podávania infúznych roztokov hematoonkologickému pacientovi, edukáciu a zároveň aj výmenu stomického vrecka. Po náročných stanovištiach nastala menšia pauza, ktorú sme strávili v chill-out zóne, kde sme našli naozaj pestré občerstvenie, vaky na sedenie, prípadne ležanie a energy drinky na povzbudenie do ďalších stanovíšť. Po pauze nasledovali výkony ako kŕmenie pacienta do PEG sondy, meranie vitálnych funkcií, odber venóznej krvi. Nasledoval výborný obed zabezpečený personálom UNM. Po obede sme už začali pociťovať únavu a vyčerpanie, naozaj to bolo náročné na silu a sústredenie sa na všetky detaily, za ktoré sme mohli získať, ale aj stratiť veľa podstatných bodov. Nevládali sme, ale museli sme sa prekonať. Po niektorých stanovištiach sme už "upadali duchom", že sme nespravili všetko tak, ako sme si to predstavovali. Napriek všetkým pochybnostiam a únave sme sa vzchopili a pokračovali.

Nasledovali najťažšie úlohy z celej súťaže, a to komunikácia s rodinou zosnulého pacienta ohľadom darovania orgánov, hygiena dolných a horných dýchacích ciest, príjem pacienta na JIS a napojenie pacienta na všetky prístroje aj s aplikáciou intravenóznych medikácií a odoslaním biologického materiálu do laboratória. Následne sme mali pacientovi vymeniť systém na hrudnú drenáž, realizovať KPR pani z domova dôchodcov, vykonať preväz externého fixátora hornej končatiny a podať prvú pomoc pacientovi, ktorý si chcel zobrať život upálením. Súťaž bola veľmi náročná vo všetkých ohľadoch, ale aj veľmi náučná a zrealizovaná tak, ako by sa to v skutočnosti mohlo stať.

Na tomto majú zásluhu najmä dokonalí mentori a mentorky v UNM, ktorí si dali záležať na príprave každého jedného stanovištia. Vedeli nám aj objasniť naše nejasnosti spojené s konkrétnou úlohou, prípadne nás potešiť slovami: ,,Wau, spravili ste výkon najlepšie, ako sa dalo, sme na vás hrdí..." Po takýchto slovách sa v nás prebudil pocit, že naozaj to má niečo do seba a všetky naše obavy z tejto súťaže, ktoré sme na začiatku pociťovali, nie sú opodstatnené.

Na konci dňa, keď sme sa spoločne stretli s mentormi, mentorkami a organizátormi za ošetrovateľstvo, sme si mohli vymeniť svoje skúsenosti a pocity zo súťaže. Pre nás to bola pekná chvíľa, keď sme sa mohli v globále porozprávať o všetkom, čo sa stalo a čo nám prípadne nebolo jasné, alebo naopak zdôrazniť, čo bolo dokonalé.

Keď nám o 20:30 oznámili, že sme vyhrali, neskrývali sme nadšenie.

Boli sme na seba hrdé, za to, čo sme dokázali, ale aj za to, že sme mali možnosť realizovať prax počas štúdia pod záštitou mentorov. Naučili nás toho naozaj dosť, hlavne aj to, čo nikde v knihách nenájdeme. Patrí im za to od nás jedno veľké ĎAKUJEME!

Kristína a Nina, 3. ročník ošetrovateľstvo JLF UK

Fotogaléria z prípravy MEDGAMES 2023, WORKSHOPY a priebeh MEDGAMES 2023


MEDGAMES 2022

Poďakovanie za MedGames 2022 patrí aj sestrám-mentorom UNM

pohľad víťazného tímu

O medzinárodnej súťaži MedGames  organizovanej koncom októbra 2022 pod záštitou Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, Univerzitnej Nemocnice Martin a Martinského Klubu Medikov sme sa dozvedeli prostredníctvom propagačných plagátov a zo sociálnych sietí. Dlhšiu dobu sme sa rozhodovali, či sa do takého to projektu pustiť a nakoniec sme sa odhodlali reprezentovať študentov ošetrovateľstva z našej Jesseniovej lekárskej fakulty vo viacerých tímoch. Ako dni do súťaže plynuli a čas sa krátil, hromadila sa v nás čoraz vyššia hladina stresu a adrenalínu. Pár dní pred začiatkom súťaže sme si spolu sadli a pripravili bojový plán na zvládnutie neznámych disciplín.

Súťaž MedGames 2022 pozostávala z dvoch dní. V prvý deň, piatok 21.10.2022, sa všetky súťažné tímy zúčastnili slávnostného otvorenia podujatia v Aula Magna JLF UK, kedy po registrácii účastníkov nasledoval otvárací ceremoniál za slávnostných príhovorov hostí a pokynov organizátorov. Súťaž bola otvorená... Účastníkov hneď potom čakali štyri workshopy, čiže štyri pripravené stanovištia, na ktorých sestry-mentori z vybraných pracovísk UNM prezentovali užšie zamerané špecifické oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré sa na druhý deň objavia v súťažných blokoch - aj preto sme mali chuť oboznámiť sa s každou témou oveľa podrobnejšie. Naše prvé stanovište bolo doslova "vytiahnuté" z nemocničného prostredia, pričom sestry-mentorky z Kliniky anestéziológie a intenzívnej starostlivosti UNM predviedli úžasný herecký výkon, ako pripraviť pacienta na výkon v spinálnej anestézii. Ďalšie workshopy sa venovali problematike ošetrovania stómií, ktoré viedla špecialistka na ošetrovanie stómií z UNM, problematike extrakcie stehov či podávania intravenóznych liečiv prostredníctvom injektomatu. Po workshopoch plných vedomostí, prezentovaných zručností a erudovaných odpovedí na naše otázky zo strany sestier, ktoré sú v týchto náročných témach naozaj špecialistkami, nás všetkých konečne čakal zaslúžený vynikajúci obed a nás študentov aj chvíľka voľna pred prvou večernou súťažnou úlohou.

Cestou z internátu do UNM, kde sme sa mali stretnúť o 18:00, nám v hlave kolovalo množstvo otázok a rôznych myšlienok, keďže sme nevedeli, čo nás čaká. Až na pôde UNM sme sa dozvedeli, o čom to bude... Prvá súťažná úloha predstavovala hromadné nešťastie v OC Galéria v Martine, kde sme mali za úlohu v spolupráci s hasičmi počas piatich minút zatriediť tri zranené osoby podľa triážnej karty a vykonať u nich život zachraňujúce úkony. Navodená situácia hromadného nešťastia bola pripravená na vysokej úrovni, veľmi profesionálne a realisticky, kedy atmosféru skutočnej tragédie dotvárali príslušníci hasičského a policajného zboru, dymovnice a skvelé herecké výkony figurantov. Táto úloha bola veľmi náročná na čas a taktiež na našu psychiku, pretože vidieť toľko kričiacich ranených ľudí pokope, to sme ešte nezažili...

V sobotu 22.10.2022 sa konal druhý súťažný blok úloh, kde nás čakalo 14 stanovíšť zameraných na rôzne disciplíny. Celý deň bol časovo veľmi náročný, keďže disciplíny boli zorganizované v troch budovách v areáli UNM a presun bol niekedy doslova "beh o život". Najmenej očakávanou situáciou, s ktorou sme sa museli "popasovať" a ktorá v nás bude rezonovať ešte dlho po súťaži, bola tá, kde sme mali reagovať na pacienta, ktorý sa chcel obesiť o záves na strešnom okne, pričom v miestnosti sa nachádzal aj úzkostný sanitár. Tu sme si dokonale mohli precvičiť naše komunikačné schopnosti i význam dychovej gymnastiky, ktorú sme aplikovali každé 3 minúty. Po naozaj náročnom dni, ktorý ubehol "ako voda" a my sme od vyčerpania na konci už ani nevedeli, ako sa voláme, ostávalo už len čakať na vyhodnotenie celej súťaže. To bolo pre nás veľkým prekvapením, pretože v sekcii študentov ošetrovateľstva obsadila naša fakulta spomedzi 19 súťažných tímov všetky tri víťazné stupne. Tretie miesto obsadili študentky druhého ročníka odboru ošetrovateľstvo na JLF UK Zuzana Jakubcová a Adriana Mudrochová, druhé miesto taktiež druháčky Viktória Stojdová a Nina Šimičáková a prvé miesto tretiačky Paulína Miháliková a Nikoletta Mižíková. https://www.jfmed.uniba.sk/detail-novinky/browse/4/back_to_page/aktuality/article/medgames-2022/ 

Touto cestou a týmto krátkym príspevkom by sme sa chceli v mene všetkých súťažiacich študentov z odboru ošetrovateľstvo srdečne poďakovať všetkým organizátorom tejto súťaže, sestrám-mentorom zodpovedným za skvelý priebeh jednotlivých workshopov ako aj všetkým sestrám z UNM a vyučujúcim z Ústavu ošetrovateľstva JLF UK, ktorí sa zúčastnili súťaže ako rozhodcovia v jednotlivých súťažných disciplínach za Váš čas, ochotu, zanietenie, ako aj príkladné profesionálne a férové rozhodovanie na súťaži MedGames 2022. Táto súťaž nás obohatila o množstvo nových teoretických poznatkov a špecifických praktických zručností, ktoré sme mali možnosť precvičiť si pod Vašim odborným dohľadom. Zhodli sme sa, že všetky disciplíny boli pripravené na vysokej úrovni a všetko bolo vopred dokonale premyslené.

Sme radi, že sme sa mohli súťaže MedGames zúčastniť, otvorili sa nám nové "obzory" a veríme, že aj nasledujúce roky sa nájde dostatok študentov ošetrovateľstva, našich nasledovateľov, ktorí si budú chcieť zmerať svoje sily a schopnosti na takto pripravenej akcii. Z tohto hľadiska môžeme prisľúbiť, že v radoch našich "mladších" spolužiakov z nižších ročníkov budeme šíriť vynikajúce zážitky a dobré dojmy z celej súťaže a motivovať ich tak k účasti v ďalších ročníkoch.

za účastníkov z radov študentov ošetrovateľstva JLF UK

Nikoletta Mižíková a Paulína Miháliková

December 2022

Fotogaléria z prípravy MEDGAMES 2022, WORKSHOPY a priebeh MEDGAMES 2022