Povedali a napísali o nás ...

Budúce sestry si skúšali odber krvi a resuscitáciu. Simulované zdravotné úkony na modeloch ich lepšie pripravia na prax v nemocnici 2024

V Martinskej nemocnici pomáhajú zvyšovať status sestier 2024

UPEVŇOVANIE VEDOMOSTÍ NA WORKSHOPOCH MÁ VÝZNAM 2024

BUDÚCIM ZDRAVOTNÍKOM SA NA PRAXI VENUJÚ ZDRAVOTNÉ SESTRY, MENTORI 2022

ŠTUDENTI OŠETROVATEĽSTVA ABSOLVOVALI WORKSHOPY ORGANIZOVANÉ SESTRAMI MENTORTMI 2022

SESTRY UNM SA NA WORKSHOPE VENOVALI ŠTUDENTOM OŠETROVATEĽSTVA ,,BUĎTE PRIPRAVENÍ, NIE PREKVAPENÍ." 2022

WORKSHOP PRE ŠTUDENTOV OŠETROVATEĽSTVA " BUĎTE PRIPRAVENÍ, NIE PREKVAPENÍ. " 2022