Vízie a spolupráca medzi ÚOSE JLF UK a mentormi UNM

  • zintenzívnenie osobného kontaktu s mentormi resp. skupinami mentorov (napr. podľa disciplín) pred, počas, po semestri alebo "prázdninovej" súvislej praxi (letná prax LP, zimná prax ZP)
  • podpora interakcie medzi mentorom UNM, študentom ošetrovateľstva a odborným asistentom ÚOSE (lektorom) - vzťah, supervízia, hodnotenie študenta, prediskutovanie problémov, pripomienok a návrhov
  • príručka pre mentorov
  • otázka kontaktovania mentorov zo strany ÚOSE resp. ÚOSE zo strany mentorov (spoločný kontakt za UNM / za jednotlivé disciplíny / pracoviská) + individuálne študentmi (otázka zverejnenia kontaktov mentora?)
  • "nábor" nových mentorov z jednotlivých pracovísk UNM
  • formálne a neformálne stretnutia (Medzinárodný deň mentorstva 17. 1.)
  • "oficiálna" spätná väzba - výskumné štúdie (pohľad, spokojnosť, skúsenosti všetkých zainteresovaných - mentorov, študentov, odborných asistentov, manažmentu)
  • podpora interakcie a spolupráce medzi ÚOSE a UNM
  • spoločné projekty (napr. Medgames #nurses; workshopy k špecifickým témam; semináre a konferencie k mentorstvu, či k vybraným témam a pod.)
  • prezentovanie spolupráce lektorov ÚOSE / mentorov UNM / študentov ošetrovateľstva v klinickom výučbovom prostredí (web stránka; semináre a konferencie a pod.)