Workshop " Buďte pripravení, nie prekvapení!": Mentori UNM študentom ošetrovateľstva vol.2/2023

Workshop plánovaný v priebehu aktuálnej letnej praxe na 6. júna 2023 a 9. júna 2023 bol určený študentom 1. a 2. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo. 

Témy pre 1. ročník blog workshopov 6.6.2023:

  • Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s intravenóznymi vstupmi,
  • Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti a manipulácia s injektomatmi a infúznymi pumpami,
  • Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dutinu ústnu a dýchacie cesty (DC) u pacienta pri vedomí vrátane odsávania z DC, starostlivosť o DC u pacienta so zavedenou tracheostomickou kanylou.

Témy pre 2. ročník blog workshopov 9.6.2023:

  • Ošetrovateľská starostlivosti o špecifické invazívne vstupy PICC katéter, PORT,
  • Ošetrovateľské intervencie používané pri zvládaní agresívnych prejavov pacienta, deeskalačné techniky a zásady komunikácie.

Bližšie informácie o workshope uvádzame na plagáte.

Prezentácie z workshopov 2023

Ošetrovateľské intervencie používané pri zvládaní agresívnych prejavov pacienta, deeskalačné techniky a zásady komunikácie.

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti a manipulácia s injektomatmi a infúznymi pumpami,

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dutinu ústnu a dýchacie cesty (DC) u pacienta pri vedomí vrátane odsávania z DC, starostlivosť o DC u pacienta so zavedenou tracheostomickou kanylou.

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s intravenóznymi vstupmi 

Ošetrovateľská starostlivosti o špecifické invazívne vstupy PICC katéter, PORT