" Buďte pripravení, nie prekvapení." vol. 3/ 2024

Workshop plánovaný v priebehu aktuálnej letnej praxe na 17. mája 2024 a 6. júna 2024 bol určený študentom 1. a 2. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo.

Témy pre 1. ročník blog workshopov 6.6.2024:

  • Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s intravenóznymi vstupmi,
  • Úlohy sestry pri KPR na pracoviskách intenzívnej starostlivosti UNM,
  • Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dutinu ústnu a dýchacie cesty (DC) u pacienta pri vedomí vrátane odsávania z DC, starostlivosť o DC u pacienta so zavedenou tracheostomickou kanylou.

Témy pre 2. ročník blog workshopov 17.5.2024:

  • Ošetrovateľská starostlivosti o špecifické invazívne vstupy PICC katéter, PORT,
  • špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti  o neurochirurgického pacienta s EVD

Bližšie informácie o workshope uvádzame na plagáte.

Tento ročník podporili ja naši partneri. Hlavným  partnerom workshopov je MEDICAL UNIFORMS. O podporu nášho eventu sa postarali aj Tekmar, Coffein.sk, Galéria Martin, McCarter. 

Všetkým našim partnerom veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.