Aktuálne informácie - Mentorstvo v UNM

V 10. týždni semestra v akademickom roku 2023/2024 vďaka Mgr. Jane Nemcovej, PhD., ktorá sa aktívne venuje medzinárodnej spolupráci v ošetrovateľstve na ÚOŠE JLF UK nás navštívil náš kolega Dr. Öğr. Üyesi Enes BULUT z Turecka, z Artvin Coruh University specialized "Medicinal and Aromatic Plants", ktorý aktívne viedol výučbu študentov...

15.4.2024 sme boli pozvaní na krátky rozhovor do TV Doktor, kde sme hovorili o Workshopoch pre študentov ošetrovateľstva "Buďte pripravení, nie prekvapení.", ako aj o PSV Mentor klinickej praxe v ošetrovateľstve a mentorstve v UNM.

Dňa 11.4.2024 sme prezentovali náš PSV Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo, naše skúsenosti, postrehy, aktivity a vízie v oblasti mentorstva u nás v Martine prostredníctvom MS Teams platformy pre študentov ošetrovateľstva 2. ročníka magisterského štúdia na FZO PU v Prešove pod vedením pani doc. Mgr. Eleny Gurkovovej PhD.

V stanovených podmienkach či ďalších detailoch absolvovania predmetov pod vedením sestier-mentorov UNM u študentov bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo na JLF UK sa môžete zorientovať prostredníctvom podrobných učebných plánov jednotlivých predmetov

Aktuálne sme dňa 15. februára 2024 na Ústave ošetrovateľstva JLF UK v Martine úspešne ukončili v poradí už 14. cyklus akreditovaného programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo (s termínom konania 25.10.2023 - 7.2.2024). Jeho 35 čerstvých absolventov prispelo k zvýšeniu celkového počtu absolventov tohto programu...