Aktuálne informácie - Mentorstvo v UNM

V priestoroch CAFE PASÁŽ sa 20.9.2023 stretlo niekoľko sestier mentorov UNM spolu s koordinátorom mentorov a námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť UNM, kde spoločne v príjemnej atmosfére kaviarne neformálne diskutovali o mentorstve, vedení študentov v priebehu ošetrovateľskej praxe i ďalších víziách do budúcna v oblasti mentorstva...

V DŇOCH 7. A 8. SEPTEMBRA SA NA PÔDE JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE (JLF UK) USKUTOČNILA PRVÁ STREDOEURÓPSKA KONFERENCIA OŠETROVATEĽSTVA S PODNÁZVOM VEDECKÝ VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE.


vzhľadom k nízkemu záujmu o stretnutie na chate Bystrička, sme zvolili alternatívny program.
Tí, ktorí máte záujem sa stretnúť, porozprávať sa, spoznať sa a vymeniť si skúsenosti a nápady v súvislosti s mentorstvom študentov ošetrovateľstva budeme radi, keď sa spoločne stretneme 20.9.2023 v priestoroch CAFE PASÁŽ o 15:00h. Ide o neformálne...

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek (12.5.2023) sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení Biele srdce a ocenenie sestra UNM v priestoroch Hotela Turiec 23.5.2023. Organizátormi boli Univerzitná nemocnica Martin (UNM) a Regionálne komora sestier a pôrodných asistentiek v Martine.