Aktuálne informácie - Mentorstvo v UNM

Dňa 28. 11. 2022 o 17:30 hod. sa v priestoroch Veľkého klubu vysokoškolského internátu JLF UK konala už známa akcia organizovaná Martinským klubom medikov pod názvom Večer s osobnosťou určená najmä študentom Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Uvedená aktivita je smerovaná na rozhovory s pozvanými hosťami k zaujímavým a aktuálnym témam...

Aktuálne u nás prebieha PSV Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo (26. október 2022 - 8. február 2023), v ktorom participuje 25 sestier z Univerzitnej nemocnice Martin a 5 sestier z FNsP Žilina. Na konci trojdňového prezenčného tútoriálu sestry-budúce mentorky (a mentor) vyzerali nejako takto - všetci zorientovaní v teoretických...

V stanovených podmienkach či ďalších detailoch absolvovania praxe študentov bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo sa môžete zorientovať prostredníctvom podrobného učebného plánu:Bloková ošetrovateľská prax (BOP) pre študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, Ošetrovateľská prax 2-ext...

V súvislosti s odmeňovaním mentorov UNM pri vedení študentov ošetrovateľstva počas letnej praxe 2022 bude odmena vyplácaná vo výplate za september 2022
za vedenie študentov je mentorom pridelený finančný príspevok v závislosti od počtu hodín, ktoré má študent absolvovať počas súvislej praxe ( letná/zimná prax). Pre bližšie informácie o...

Akreditovaný program sústavného vzdelávania (PSV)pre zdravotnícke povolanie sestra Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo na Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine, v rámci ktorého ako jediná vzdelávacia inštitúcia na Slovensku pripravujeme do praxe nové sestry-mentorov pre spoluúčasť na pregraduálnom...

S cieľom pracovať s aktuálnymi informáciami, prosíme všetkých mentorov informovať o všetkých prípadných zmenách koordinátora mentorov UNM Mgr. Lukáša Blahúta na email: k.mentorovunm@gmail.com napr.: