Kontaktujte nás

MGR. LUKÁŠ BLAHÚT

koordinátor mentorov UNM

Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie JLF UK a UNM

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2, Martin, 036 59

+421 910409138

k.mentorovUNM@gmail.com

MGR. MARTINA LEPIEŠOVÁ, PHD

odborný garant programu

Ústav ošetrovateľstva JLF UK 

Malá hora 5, Martin, 03601

043/26 33 435

martina.lepiesova@uniba.sk