Fotogaléria

Úspešní absolventi kurzu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo 2021/2022


Mentoring študenta počas zimnej praxe 3. ročníka bakalárskeho štúdia Petra Matejovie JLF UK na Klinike hrudníkovej chirurgie UNM pod vedením mentorky Marty Morgošovej


Mentoring študentov ošetrovateľstva 3. ročníka bakalárskeho štúdia  Kataríny Pištejovej a Dávida Mažáriho  počas zimnej praxe na 4/2 JIS Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie UNM


Fotografie zverejnené na základe súhlasu študentov a mentorov.