Fotogaléria

Ukončenie PSV Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo - 14. cyklus mentorského programu na Ústave ošetrovateľstva JLF UK  (15.2.2024)

Už aj v regionálne nám najbližšej nemocnici FNsP Žilina sa oficiálne rozbieha mentoring študentov ošetrovateľstva

Vo FNsP Žilina prebieha profesionálna príprava budúcich sestier z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky, VŠZaSP sv. Alžbety pod vedením piatich novo vyškolených sestier-mentoriek, ktorými sú Bc. Helena Bedriová, MBA, Mgr. Mária Hoskovcová, Mgr. Janka Kniháriková, PhDr. Renáta Lachová a Renata Orieščiková.

Ukončenie PSV Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo 10.2.2023 

Priebeh zimnej praxe 2022/2023 na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíiny UNM, mentoring študentov ošetrovateľstva pod vedením Mgr. Vladimíra Mojžiša

Pozdrav z aktuálneho PSV Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo (26. október 2022 - 8. február 2023), v ktorom participuje 25 sestier z Univerzitnej nemocnice Martin a 5 sestier z FNsP Žilina. 

Úspešní absolventi kurzu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo 2021/2022


Mentoring študenta počas zimnej praxe 3. ročníka bakalárskeho štúdia Petra Matejovie JLF UK na Klinike hrudníkovej chirurgie UNM pod vedením mentorky Marty Morgošovej


Mentoring študentov ošetrovateľstva 3. ročníka bakalárskeho štúdia  Kataríny Pištejovej a Dávida Mažáriho  počas zimnej praxe na 4/2 JIS Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie UNM


Fotografie zverejnené na základe súhlasu študentov a mentorov.