Fotogaléria

Pozdrav z aktuálneho PSV Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo (26. október 2022 - 8. február 2023), v ktorom participuje 25 sestier z Univerzitnej nemocnice Martin a 5 sestier z FNsP Žilina.

Úspešní absolventi kurzu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo 2021/2022


Mentoring študenta počas zimnej praxe 3. ročníka bakalárskeho štúdia Petra Matejovie JLF UK na Klinike hrudníkovej chirurgie UNM pod vedením mentorky Marty Morgošovej


Mentoring študentov ošetrovateľstva 3. ročníka bakalárskeho štúdia  Kataríny Pištejovej a Dávida Mažáriho  počas zimnej praxe na 4/2 JIS Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie UNM


Fotografie zverejnené na základe súhlasu študentov a mentorov.