Dokumenty na stiahnutie  • Portfólio mentora pre hodnotenie študenta ošetrovateľstva - verzia platná od letného semestra 2022/23

  • Aktuálna študentská dokumentácia (a materiály k nej) - platná od septembra 2020 pre študentov ošetrovateľstva JLF UK