Prezentácie a publikácie na tému mentorstva zo strany ÚOSE JLF UK a mentorov UNM


PSV Mentor klinickej praxe v ošetrovateľstve, 2008


TRENNS Mentorstvo spätná väzba, 2009


TRENNS Prínos mentorstva MFN, 2009


TRENNS PSV Mentor klinickej praxe, 2009


TRENNS PSV Mentor skúsenosti lektorov, 2010


Lepiešová a kol. Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo - 5 ročné skúsenosti, 2012


Zanovitová a kol.  Hodnotenie výučby a supervízie v klinickej ošetrovateľskej praxi, 2014


Zanovitová a kol. Významná úloha mentorov v klinickej praxi. Deň sestier, 2014


Zanovitová a kol. Spokojnosť študentov s priebehom odbornej praxe, 2014


Lepiešová, M. Reflections of experience with mentorship programme at JLF UK in Martin, 2015


Lepiešová, M. Reflexia skúseností : PSV Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo na JLF UK, 2017


Zanovitová a kol. Klinická prax študentov pod vedením mentora - prínos, skúsenosti, vízie, spolupráca, 2017


Stretnutie pedagógov JLF UK, mentorov a manažérov ošetrovacích jednotiek UNM, 2019

Skúsenosti, možnosti a vízie spolupráce medzi ÚOSE JLF UK a sestrami / mentormi KAIM UNM, 2022

V profesionálnej príprave sestier ... SME JEDEN TÍM, 2023

Mentorstvo v UNM, 2023

Mentorstvo ako nástroj motivácie k povolaniu sestry, 2023

Mentor, 2023

SWOT analýza mentorského potenciálu budúcich sestier-mentorov. Martina Lepiešová, Mária Zanovitová, Ivan Farský. September 2023

Perspektívy profesionálnej prípravy sestier na JLF UK v Martine Mgr. Martina Lepiešová, PhD., Mgr. Mária Zanovitová, PhD. Október 2023 

Mentorstvo v ošetrovateľskom vzdelávaní – manažment, skúsenosti, vízie Martina Lepiešová, Mária Zanovitová. Október 2023 

Mentorstvo UNM v spolupráci s ˇUOŠE JLF UK, Martin. Lukáš Blahút. November 2023