Mentoring zahraničných študentov ERAZMUS +


Erasmus+ je program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a výmeny študentov.

Ústav ošetrovateľstva na Univerzite Komenského, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, uskutočňuje výmenné stáže na praxi v Univerzitnej nemocnici v Martine pre zahraničných študentov ošetrovateľstva. 

Nevyhnutným predpokladom k tomu je spolupráca so sestrami, ktoré sú profesionálne na vysokej úrovni a zároveň sú ochotné a schopné komunikovať v anglickom jazyku. Prínosom Erazmus+ pre vzdelávanie v ošetrovateľstve, ako aj pre sestry z praxe, je aj možnosť vymeniť si navzájom poznatky a skúsenosti v oblasti sesterskej profesie v zahraničí. 

Mentorovanie zahraničných študentov je náročné a navyše sa realizuje bez finančnej odmeny, ako je tomu pri mentorovaní domácich študentov, za čo im patrí veľká vďaka. 

Spoluprácu a koordináciu študentov zo zahraničia s mentormi/kami pre Erazmus + zabezpečuje PhDr. Jana Nemcová, PhD. z Ústavu ošetrovateľstva. 

Dlhodobú spoluprácu, v rámci programu Erazmus + pri vedení zahraničných študentov na praxi v UNM, máme so šiestimi sestrami z klinických pracovísk v UNM:

- diplomovaná operačná sestra Marta Urbanová (Spoločné operačné sály UNM), 

- Mgr. Mária Tabaková, PhD. (Klinika pneumológie a ftizeológie UNM), 

- Mgr. Helena Lizuchová (Neurologická klinika UNM), 

- Mgr. Lukáš Blahút (Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie UNM), 

- Mgr. Barbora Ucháľová (Klinika detí a dorastu UNM)

- Mgr. Radka Jurčová (Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny UNM).

Lisa, Salford University, UK  s mentorkou Mgr. Helenou Lizuchovou
Lisa, Salford University, UK s mentorkou Mgr. Helenou Lizuchovou
Elina, Savonia University,  Finland
Elina, Savonia University, Finland