Workshop " Buďte pripravení, nie prekvapení!": Mentori UNM študentom ošetrovateľstva vol.1 /2022


Workshop plánovaný v priebehu aktuálnej letnej praxe na 7. júna 2022 bol určený študentom 1. a 2. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo. Bol zameraný na témy:

  •  Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dutinu ústnu u pacienta v bezvedomí; 
  • Ošetrovateľská starostlivosť o dýchacie cesty intubovaného pacienta a pacienta s tracheostómiou; 
  • Úlohy sestry pri kardiopulmonálnej resuscitácii (KPR) na pracoviskách intenzívnej starostlivosti UNM;
  • Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o neurochirurgického pacienta s externou ventrikulárnou (komorovou) drenážou; 
  • Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s invazívnymi vstupmi. 

Bližšie informácie o workshope uvádzame na plagáte.