Prezentácia mentorstva pre študentov ošetrovateľstva 2. ročníka magisterského štúdia na FZO PU v Prešove - predmet Klinická supervízia v ošetrovateľstve

11.04.2024

Dňa 11.4.2024 sme prezentovali náš PSV Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo, naše skúsenosti, postrehy, aktivity a vízie v oblasti mentorstva u nás v Martine prostredníctvom MS Teams platformy pre študentov ošetrovateľstva 2. ročníka magisterského štúdia na FZO PU v Prešove pod vedením pani doc. Mgr. Eleny Gurkovovej PhD.

V priebehu výučby v predmete Klinická supervízia v ošetrovateľstve sme sa dotkli rôznych tém a oblastí mentorstva. Nosnými témami našej hodiny boli: moja cesta k mentorstvu, mentorstvo: v profesionálnej príprave sestier sme jeden tím, atraktivity, významu a prínosu mentorstva pre študentov a sestry. Zaoberali sme sa aj celým priebehom vzdelávania a obsahovou štruktúrou PSV, vzťahmi študent a mentor, ako aj našim víziami v programe a v mentorstve ako takom.

Výučba prebiehala v príjemnej atmosfére študentov a pani docentky Gurkovej, ktorej ďakujeme za možnosť prezentovať naše skúsenosti a poznatky z mentorstva v ošetrovateľstve. V našej spolupráci určite budeme pokračovať a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Mgr. Lukáš Blahút

koordinátor mentorov