Učebné plány aktuálnej letnej praxe - LS 2023/2024

08.04.2024

V stanovených podmienkach či ďalších detailoch absolvovania predmetov pod vedením sestier-mentorov UNM u študentov bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo na JLF UK sa môžete zorientovať prostredníctvom podrobných učebných plánov jednotlivých predmetov

  • Letná prax 1 (OSP2) pre študentov 1. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia 
  • Letná prax 2 (OSP2) pre študentov 2. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia 
  • Letná prax 2 (OSP3-ext) pre študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo v externej forme štúdia