Ako byť pripraveným a nie prekvapeným v praxi.

19.04.2024

15.4.2024 sme boli pozvaní na krátky rozhovor do TV Doktor, kde sme hovorili o Workshopoch pre študentov ošetrovateľstva "Buďte pripravení, nie prekvapení.", ako aj o PSV Mentor klinickej praxe v ošetrovateľstve a mentorstve v UNM. 

V rozhovore sme sa dotkli samotného mentorstva, motivácie sestier a študentov, programu sústavného vzdelávania, ako aj príprave, organizácií, priebehu workshopov.
Rozhovor prebiehal v príjemnej atmosfére televízneho štúdia. 

Aj takouto formou prezentujeme význam mentorstva v ošetrovateľstve, spoluprácu UNM a ÚOŠE JLFUK, naše sestry mentorky a študentov.
Celý rozhovor si budete môcť pozrieť od 19.4.2024 na TV Doktor.


Mgr. Lukáš Blahút
koordinátor mentorov UNM