Pedagóg z Turecka pre študentov ošetrovateľstva

24.04.2024

V 10. týždni semestra v akademickom roku 2023/2024 vďaka Mgr. Jane Nemcovej, PhD., ktorá sa aktívne venuje medzinárodnej spolupráci v ošetrovateľstve na ÚOŠE JLF UK nás navštívil náš kolega Dr. Öğr. Üyesi Enes BULUT z Turecka, z Artvin Coruh University specialized "Medicinal and Aromatic Plants", ktorý aktívne viedol výučbu študentov ošetrovateľstva 2. ročníka v predmete Chirurgia a ošetrovateľstvo 2 na ÚOŠE, ako aj na klinických pracoviskách v Univerzitnej nemocnici Martin. Pútavo prezentoval svoje skúsenosti a vedomosti v starostlivosti o pacienta po amputácii, poraneniach mozgu a CNS. Študenti pri referácii pacientov v závislosti od ich znalostí angličtiny vynaložili snahu a aktivitu komunikovať s Enesom v angličtine. Enes zhodnotil svoje pôsobenie u nás veľmi pozitívne a s vďačnosťou a pokorou si vážil čas a priestor, ktorý sme mu venovali. Veríme, že sa niekedy opäť pri výučbe stretneme, možno aj u neho na Univerzite.

Ďakujeme za možnosť byť súčasťou.

Mgr. Lukáš Blahút