Zhrnutie stretnutia mentorov UNM dňa 20.9.2023

23.09.2023

V priestoroch CAFE PASÁŽ sa 20.9.2023 stretlo niekoľko sestier mentorov UNM spolu s koordinátorom mentorov a námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť UNM, kde spoločne v príjemnej atmosfére kaviarne neformálne diskutovali o mentorstve, vedení študentov v priebehu ošetrovateľskej praxe i ďalších víziách do budúcna v oblasti mentorstva v ošetrovateľstve. 

Koordinátor mentorov spolu s námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v úvode privítali mentorov, zhodnotili pôsobenie mentorstva v UNM a otvorili neformálne stretnutie.

Stretnutia sa zúčastnilo celkovo 18 sestier mentorov z UNM. Okrem sestier z Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie a cievnej chirurgie, kde bolo zastúpenie mentorov väčšinové, sme sa stretli aj s mentormi z Kliniky detí a dorastu, Psychiatrickej kliniky, I. a II. Internej kliniky, Neurologickej kliniky a Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny UNM. 

Príjemnú diskusiu sprevádzala vôňa kávy a sladkého občerstvenia. 

Okrem postrehov, podnetov zo strany sestier mentorov k vedeniu študentov, dokumentácii či pozitívnemu zhodnoteniu OSCE protokolov, vzišli aj nápady na zintenzívnenie spolupráce s Klinkou detí a dorastu o možnosti organizácie workshopov. Celkovo mentori hodnotili priebeh praxe, študentov a komunikáciu s Ústavom ošetrovateľstva JLF UK a UNM veľmi pozitívne.

V závere stretnutia organizátori poďakovali za aktivitu sestier-mentorov, za ich súčinnosť vo vedení študentov a za možnosť ďalšej spolupráce vo výchove, vzdelávaní študentov ošetrovateľstva a ich formovaní v profesii sestra.

Všetkým zúčastneným ešte raz ďakujem a budem sa tešiť na ďalšie podobné stretnutia.


Mgr. Lukáš Blahút

koordinátor mentorov UNM