Workshopy

26.03.2022
  • v spolupráci medzi Univerzitnou nemocnicou v Martine (UNM) a Ústavom ošetrovateľstva JLF UK (ÚOSE JLF UK) sa uskutočnia Workshopy SESTRY-MENTORI UNM ŠTUDENTOM OŠETROVATEĽSTVA " Buďte pripravení, nie prekvapení",
  • každoročne počas letnej a zimnej praxe,
  • určené pre študentov bakalárskeho štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo,
  • prehĺbenie interakcie mentori-študenti,
  • vzájomná spolupráca mentorov UNM z viacerých kliník pri tvorbe obsahu a príprave jednotlivých workshopov,
  • zaujímavé témy z klinického prostredia ako výsledok diskusie medzi ÚOSE JLF UK a UNM
  • aktívne zapájanie študentov do priebehu workshopu na jednotlivých stanoviskách,
  • termíny workshopov budú zverejnené na webe www.mentoriunm.eu, www.jfmed.uniba.sk, www.unm.sk , ako aj v areáli Univerzitnej nemocnice Martin, v priestoroch Ústavu ošetrovateľstva a Jesseniovej lekárskej fakulty UK,
  • oficiálny plagát v sekcii WORKSHOPY.