Workshop " Buďte pripravení, nie prekvapení. "

12.04.2022

Workshop "Buďte pripravení, nie prekvapení!": Mentori UNM študentom ošetrovateľstva reflektuje témy, s ktorými študenti môžu byť konfrontovaní počas letnej či zimnej praxe priamo na pracoviskách UNM, pričom vytvára ideálne podmienky pre upevnenie si teoretických vedomostí a zároveň osvojenie si špecifických klinických zručností pri vybraných ošetrovateľských výkonoch a intervenciách.

Workshop plánovaný v priebehu aktuálnej letnej praxe na 7. júna 2022 je určený študentom 1. a 2. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo. Je zameraný na témy, ako Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dutinu ústnu u pacienta v bezvedomí; Ošetrovateľská starostlivosť o dýchacie cesty intubovaného pacienta a pacienta s tracheostómiou; Úlohy sestry pri kardiopulmonálnej resuscitácii (KPR) na pracoviskách intenzívnej starostlivosti UNM; Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o neurochirurgického pacienta s externou ventrikulárnou (komorovou) drenážou; Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s invazívnymi vstupmi. Bližšie informácie o workshope sú uvedené na plagáte v sekcii WORKSHOPY.