Workshop " Buďte pripravení, nie prekvapení." Mentori UNM študentom ošetrovateľstva JLF UK vol.2

12.05.2023

Začiatkom júna prebehne ďalší cyklus workshopov "Buďte pripravení, nie prekvapení!": Mentori UNM študentom ošetrovateľstva JLF UK

V súlade s koncepciou každoročného organizovania workshopov pre študentov ošetrovateľstva JLF UK, ktorú sme v rámci spolupráce medzi Univerzitnou nemocnicou Martin (UNM), sestrami-mentormi UNM a Ústavom ošetrovateľstva JLF UK nastavili v roku 2022, predstavujeme novú sériu workshopov.

Workshopy sa konajú vždy pred súvislou letnou praxou, pričom reflektujú zaujímavé témy a aktuálne problémy klinickej ošetrovateľskej praxe a ponúkajú aktívny tréning špecifických klinických zručností, ktorých zvládnutie je pre budúce sestry veľmi dôležité.

Počnúc aktuálnym akademickým rokom budú workshopy organizované osobitne pre študentov prvého a druhého ročníka bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstva, vždy so zameraním na nové, špecifické témy. K významnej zmene dochádza aj z hľadiska zapojenia sestier-mentorov z viacerých kliník UNM – aktuálne je do tejto aktivity zapojených už deväť kliník UNM.

Workshopy plánované v priebehu aktuálnej letnej praxe na 6. júna 2023 (pre študentov prvého ročníka v priestoroch Veľkej posluchárne UNM) a na 9. júna 2023 (pre študentov druhého ročníka v priestoroch simulačnej a demonštračnej učebne Ústavu ošetrovateľstva JLF UK) sú zamerané na témy, ako Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s intravenóznymi vstupmi; Manipulácia s injektomatmi a infúznymi pumpami; Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dutinu ústnu a dýchacie cesty u pacienta pri vedomí vrátane odsávania z dýchacích ciest, starostlivosti o dýchacie cesty u pacienta so zavedenou tracheostomickou kanylou; Ošetrovateľská starostlivosť o špecifické invazívne vstupy PICC katéter, PORT; Ošetrovateľské intervencie používané pri zvládaní agresívnych prejavov pacienta, deeskalačné techniky a zásady komunikácie. Bližšie informácie o workshopoch sú uvedené na plagátoch.

V mene sestier-mentorov UNM a pedagógov Ústavu ošetrovateľstva JLF UK srdečne pozývame študentov ošetrovateľstva na tieto workshopy.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Veríme, že Vám ukážeme, čo všetko môžete u nás v čase letnej praxe zažiť a rovnako, že Vás zmotivujeme, aby ste sa v budúcnosti stali súčasťou tímu sestier UNM.

Mgr. Lukáš Blahút, RN MSN, koordinátor mentorov UNM

+ koordinačný tím mentorov UNM: Mgr. Renáta Holková, Mgr. Jana Rónová, Bc. Michal Oravec, dipl.s., Mgr. Božena Poljaková, Mgr. Alena Valancová, PhD.

Mgr. Martina Lepiešová, PhD., koordinátorka mentorstva na ÚOSE JLF UK, garant programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo na JLF UK