Učebné plány aktuálnej praxe – zimný semester 2022/2023

08.10.2022

V stanovených podmienkach či ďalších detailoch absolvovania praxe študentov bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo sa môžete zorientovať prostredníctvom podrobného učebného plánu:

Bloková ošetrovateľská prax (BOP) pre študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, Ošetrovateľská prax 2-ext (OSP2-ext) pre študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo v externej forme štúdia