Učebné plány aktuálnej praxe – letný semester 2022/2023

25.04.2023

V stanovených podmienkach či ďalších detailoch absolvovania letnej praxe študentov bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo na JLF UK sa môžete zorientovať prostredníctvom podrobných učebných plánov jednotlivých predmetov letnej praxe pre letný semester akademického roka 2022/23:

  • Letná prax 1 (LP1) pre študentov 1. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia
  • Letná prax 1_ext. (LP1ext) pre študentov 2. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo v externej forme štúdia


  • Letná prax 2 (LP2) pre študentov 2. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia
  • Letná prax 2_ext. (LP2ext) pre študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo v externej forme štúdia