Učebné plány aktuálnej praxe – letný semester 2022/2023

21.02.2023

V stanovených podmienkach či ďalších detailoch absolvovania praxe študentov bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo sa môžete zorientovať prostredníctvom podrobného učebného plánu:
Ošetrovateľská prax 3 (OSP3) pre študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia