Učebné plány aktuálnej praxe – zimný semester 2023/2024

16.10.2023

V stanovených podmienkach či ďalších detailoch absolvovania predmetov pod vedením sestier-mentorov UNM u študentov bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo na JLF UK sa môžete zorientovať prostredníctvom podrobných učebných plánov jednotlivých predmetov:

  • Ošetrovateľská prax 2 (OSP2) pre študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia 
  • Zimná prax (ZP) pre študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia  
  • Ošetrovateľská prax 2 (OSP2-ext) pre študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo v externej forme štúdia