Stretnutie koordinátorov

05.03.2023

Začali sa prípravy - prvé stretnutie koordinátorov...


Spoločne s koordinátorkou pre PSV Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo Mgr. Martinou Lepiešovou, PhD. sme sa dohodli na pracovnom stretnutí, kde sme intenzívne riešili, zhodnotili a pripravovali ďalšie zaujímavé aktivity v spolupráci s mentormi pre študentov ošetrovateľstva ÚOSE JLF UK na rok 2023. 

Zhodnotili sme doterajšie smerovanie mentorstva u nás v UNM a samozrejme aj posledného a zároveň prvého neformálneho stretnutia mentorov  V PROFESIONÁLNEJ PRÍPRAVE SESTIER SME JEDEN TÍM v priestoroch ÚOSE JLF UK, ktoré prebehlo v príjemnej atmosfére, neformálnou diskusiou a chutným občerstvením. Bližšie informácie a fotografie nájdete na https://gallery.jfmed.uniba.sk/v-profesionalnej-priprave-sestier-sme-jeden-tim/

Po pozitívnom zhodnotení fašiangového stretnutia vďaka Vašim spätným väzbám, sme začali pracovať a pripravovať ďalšie témy workshopov. V podobných aktivitách a akciách plánujeme pokračovať v pravidelnosti, pustili sme sa aj do zhodnotenia Vašich nápadov, návrhov, ktoré ste uviedli a o ktorých sme sa mohli aj osobne porozprávať.

Po verejnej výzve pre Vás mentorov zapojiť sa do aktivít pre študentov sa nám pomaly črtá menšia pracovná skupina/tím mentorov, ktorí budú spoločne s nami pracovať a podieľať sa na tvorbe aktivít pre študentov aj pre mentorov. 


Najbližšie sa určite môžete tešiť na pokračovanie WORKSHOPU " Buďte pripravení, nie prekvapení" pre študentov ošetrovateľstva JLF UK, ktorý sme odštartovali minulý rok pred letnou praxou s pozitívnymi ohlasmi.


Bližšie info už čoskoro... :)


Mgr. Lukáš Blahút, koordinátor mentorov UNM

Mgr. Martina Lepiešová, PhD., koordinátorka mentorstva na ÚOSE JLF UK