Spoločné fašiangové stretnutie sestier-mentorov UNM a pedagógov ÚOSE JLF UK

18.01.2023

Vážené kolegyne a kolegovia, sestry-mentori UNM, vedúce sestry kliník UNM, pedagógovia ÚOSE JLF UK,

srdečne Vás pozývame na spoločné fašiangové stretnutie sestier-mentorov UNM a pedagógov ÚOSE JLF UK, organizované Ústavom ošetrovateľstva JLF UK v Martine v spolupráci s koordinátorom mentorov Univerzitnej nemocnice Martin.

Stretnutie sa bude konaťv piatok 10. februára 2023, v čase od 13,00 hod. v priestoroch ÚOSE JLF UK (v budove Štefánikovho ústavu) ako neformálne posedenie a zároveň poďakovanie nám všetkým, ktorí sa spoločne podieľame na výchove a vzdelávaní budúcich sestier pre klinickú ošetrovateľskú prax v našom regióne.

Súčasne veríme, že ním odštartujeme sériu pravidelných stretnutí pod názvom V profesionálnej príprave sestier sme JEDEN TÍM, na ktorých bude priestor menej formálnym spôsobom prediskutovať aktuálne otázky mentorstva študentov ošetrovateľstva JLF UK, či venovať sa rôznym nápadom, inováciám a víziám do budúcnosti.

Zároveň Vás prosíme o vyjadrenie, či sa stretnutia zúčastníte, prostredníctvom nasledovného linku: https://docs.google.com/forms/d/1hUR820zKoQrGi7Xcv2LhwGiQE7K_ki4swU5RpAM1OlY/edit?pli=1

Veríme, že aj vďaka Vašej účasti spolu strávime príjemné popoludnie J

Za organizačný tím,

Martina Lepiešová a Lukáš Blahút

koordinátorka mentorstva na ÚOSE JLF UK a koordinátor mentorov UNM