Pracovné stretnutie k workshopom pre študentov ošetrovateľstva "Buďte pripravení, nie prekvapení." 2024

01.02.2024

Dňa 26.1.2024 sa uskutočnilo pracovné stretnutie k Workshopom " Buďte pripravení, nie prekvapení." pre študentov ošetrovateľstva pre rok 2024. 

Tento rok absolvujeme 3. ročník tejto aktivity, ktorá sa teší popularite medzi mentormi aj študentami. Diskutovali sme o témach, ktoré by študentov zaujali, o priestorovo ma časovom zabezpečení priebehu workshopov. Spoločne sme sa zhodli nielen na obsahovej stránke workshopov, ale aj celkového konceptu podujatia. 

Koordinátor mentorov UNM rozdelil jednotlivým členom tímu zadania a úlohy na tento ročník. Termíny, ako aj miesto konania workshopov bude uverejnené na web stránke mentoriunm.eu a študenti, ako aj pedagógovia z Ústavu ošetrovateľstva JLF UK budú v dostatočnom predstihu informovaní.


Bližšie info už čoskoro.... :)


Ďakujem všetkým za spoluprácu, pomoc a čas, ktorý sme takto mohli spoločne efektívne stráviť.

Mgr. Lukáč Blahút

koordinátor mentorov UNM