Pozvánka na praktické štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo, denná forma

11.05.2022

Vážení mentori ošetrovateľskej praxe,

dovoľujeme si Vás pozvať na praktické štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo, denná forma, ktoré sa budú konať 18. - 19. 5. 2022 v čase od 7,00 do 14,00 hod. Štátne skúšky budú prebiehať na chirurgických, internistických a pediatrických pracoviskách. Praktických skúšok sa môžete zúčastniť ako členovia skúšobnej komisie na Vašom klinickom pracovisku. Program a  zoznam študentov a klinických pracovísk v prílohe.