Po fašiangoch... pokračujeme SME JEDEN TÍM "CHATA"

31.07.2023

Vážené kolegyne a kolegovia, sestry-mentori UNM, vedúce sestry kliník UNM, pedagógovia ÚOSE JLF UK,

srdečne Vás pozývame na spoločné stretnutie sestier-mentorov UNM a pedagógov ÚOSE JLF UK, organizované koordinátorom mentorov Univerzitnej nemocnice Martin v spolupráci s Ústavom ošetrovateľstva JLF UK v Martine.

Stretnutie sa uskutoční v stredu 20. septembra 2023, v čase od 09:00 hod. na chate UNM na Bystričke ako neformálne posedenie a zároveň poďakovanie nám všetkým, ktorí sa spoločne podieľame na výchove a vzdelávaní budúcich sestier pre klinickú ošetrovateľskú prax v našom regióne.

Zároveň Vás prosíme o vyjadrenie najneskôr do 31.8.2023, či sa stretnutia zúčastníte, prostredníctvom nasledovného linku: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-u5CqB5qcGQGx-FnhYEV1-HkyfDL8whYUhUSTmwcZ3ReTBA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Veríme, že aj vďaka Vašej účasti spolu strávime príjemné popoludnie J

Za organizačný tím,

Jana Vadkertiová, Lukáš Blahút a Martina Lepiešová

námestníčka pre ošetrovateľstvo UNM, koordinátor mentorov UNM a koordinátorka mentorstva na ÚOSE JLF UK