Mentorstvo v ošetrovateľstve, už aj ako súčasť výučby magisterského štúdia

24.11.2023

Dňa 21.11.2023 som sa ako koordinátor mentorov UNM zúčastnil výučby v predmete Mentorstvo v ošetrovateľstve pod vedením Mgr. Márie Zanovitovej, PhD. Počas výučby sme spoločne s koordinátorkou PSV Mgr. Martinou Lepiešovou, PhD. študentom magisterského štúdia v odbore ošetrovateľstvo priblížili fungovanie mentorstva v UNM, ako aj priebeh kurzu PSV Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo. 

Na výučbe sa v rámci svojej "pedagogickej praxe" zúčastnili aj aktuálne poslucháčky kurzu, ktoré taktiež prispeli svojimi poznatkami a skúsenosťami s mentorstvom v ich nemocnici (konkrétne v KNsP Čadca a v poliklinike Nemocnice AGEL Košice - Šaca). 

Spolu so študentami sme viedli otvorenú diskusiu o ich skúsenostiach s mentormi, mentorstvom, ako aj postojmi študentov či vyučujúcich k vedeniu odbornej praxe. Zhodnotili sme všetky prvky, ktoré prispievajú ku kvalitnému mentoringu a zamerali sme sa aj na to, čomu by sa mal kvalitný mentor vyhnúť.

  Aj takýto spôsobom propagujeme myšlienku mentorstva nielen medzi sestrami, ale aj študentami ošetrovateľstva, z ktorých mnohí prejavili záujem stať sa v budúcnosti mentormi pre študentov ošetrovateľstva.


Mgr. Mária Zanovitová, PhD. a Mgr. Lukáš Blahút