Medzinárodný deň sestier - Ocenenie Biele srdce a sestra UNM 2022

24.05.2023

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek (12.5.2023) sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení Biele srdce a ocenenie sestra UNM v priestoroch Hotela Turiec 23.5.2023. Organizátormi boli Univerzitná nemocnica Martin (UNM) a Regionálne komora sestier a pôrodných asistentiek v Martine. 

Táto slávnosť sa viedla v príjemnom a krásnom duchu, za hudobného sprievodu resp. kultúrneho programu Tomáša Grega zo Slovenského komorného divadla Martin. Slávnostného dňa sa zúčastnili tak ako vedenie UNM, tak aj prezidentka SKSaPA Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p.a, viceprezidentka SKSaPA pre pôrodnú asistenciu PhDr. Adriana Nemčoková, PhD., dipl. p.a., riaditeľ kancelárie SKSaPA PhDr. Lukáš Kober PhD, MPH a riaditeľka odboru zdravotníctva v Žilinskom saomsprávno mkraji PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA. 

Z ocenených sestier, ktorým ešte raz gratulujeme, boli aj naše dlhoročné sestry mentorky/mentori, ktoré/ý aktívne, vysoko odborne a profesionálne vedú študentov v odbore ošetrovateľstvo, zo sestier mentorov bol ocenený Bc. Michal Oravec, Mgr. Dana Matušková, Mgr. Helena Lizuchová, Beáta Hirschnerová a PhDr. Martina Stankovianska. Sme hrdí a vďační, že môžeme s takýmito sestrami spolupracovať.