MEDGAMES 2023 sestry mentori UNM - rozhodcovia v spolupráci s ÚOŠE JLF UK

20.10.2023

V DŇOCH 13.-14. OKTÓBRA 2023 SA NA PÔDE JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK A UNIVERZITNEJ NEMOCNICE MARTIN USKUTOČNIL 8. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE PRE ŠTUDENTOV MEDICÍNY A OŠETROVATEĽSTVA MEDGAMES 2023.

MEDGAMES 2023 je súťažou nielen pre budúcich lekárov, ale aj pre sestry. 

Študenti ošetrovateľstva súťažili v dvojčlenných skupinách v 20 tímoch zo Slovenska, aj Českej republiky. Najúspešnejší boli v obidvoch kategóriách študenti z JLF UK.

Cieľom podujatia je prepájanie teoretických a klinických vedomostí študentov v realizácii praktických zručností v starostlivosti o pacienta, ako aj zvládanie kritických situácií. 

Študentov na úlohy pripravil praktický workshop na pôde JLF UK. Tento rok išlo o 4 workshopy pod vedením skúsených sestier mentorov, kde študentom predviedli a demonštrovali ošetrovateľskú starostlivosť a svoje vedomosti. 

Aj touto cestou im patrí veľké ďakujem za ich nasadenie, spoluprácu, aktivitu a odhodlanie.

V piatok podvečer súťažiacich preverila prvá úloha – hromadné našťastie, ktorým bol tento rok simulovaný chemický útok, zúčastnili sa ho všetky záchranné zložky – polícia, hasiči, záchranári a vojaci.

V sobotu sa súťažilo v autentických priestoroch UNM – v ambulanciách aj na operačných sálach. Súťažné úlohy pripravili aj naše sestry z jednotlivých kliník, ktoré boli zároveň aj rozhodcami.

Takýmito podujatiami prezentujeme prostredníctvom našich sestier a lekárov ich odborné vedomosti a schopnosti, kvalitné výučbové vybavenie a vzdelanie. 

Za mentorov, ktorí boli zapojení do tejto aktivity, sa chcem poďakovať organizátorom z ÚOŠE JLF UK, ako aj sestrám-rozhodcom z UNM za skvelú spoluprácu, priebeh súťaže a vzájomnú pomoc. Ďakujeme za účasť všetkým študentom, za ich vnímavosť a nasadenie počas celej súťaže.  

Mená výhercov za kategóriu ošetrovateľstva - tím Slovak nurses:

Nina Šimičáková

Kristína Marková