LUKÁŠ A VLADO OTVORILI NOVÚ TRADÍCIU – dvaja kolegovia z radov sestier-mentorov UNM boli hosťami akcie VEČER S OSOBNOSŤOU

05.12.2022

Dňa 28. 11. 2022 o 17:30 hod. sa v priestoroch Veľkého klubu vysokoškolského internátu JLF UK konala už známa akcia organizovaná Martinským klubom medikov pod názvom Večer s osobnosťou určená najmä študentom Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Uvedená aktivita je smerovaná na rozhovory s pozvanými hosťami k zaujímavým a aktuálnym témam zo sveta zdravotníctva. Podujatia, v tomto prípade premiérovo zameraného na sestry, sa ujali študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo na JLF UK v Martine, Adriana Mudrochová a Nina Šimičáková.

Pilotnej časti, ktorá sa zároveň nahrávala na audiozáznam medzi podcasty JLF UK Jessenius, sa ako hostia zúčastnili dvaja kolegovia, sestry z Univerzitnej nemocnice Martin - rozprávali sme sa s Mgr. Vladimírom Mojžišom, transplantačným koordinátorom UNM, ktorý pracuje ako sestra pri lôžku na KAIM a s Mgr. Lukášom Blahútom,staničnou sestrou zo septickej JIS chirurgickej kliniky, ktorý isté obdobie svojej profesionálnej kariéry pôsobil v Saudskej Arábii. Obaja hostia súčasne pôsobia ako sestry-mentori študentov ošetrovateľstva JLF UK v UNM, preto chceme prostredníctvom web stránky www.mentoriunm.eu informovať aj ostatné sestry UNM, sestry-mentorov UNM a študentov ošetrovateľstva JLF UK o tomto stretnutí.

Podujatie prebiehalo za účasti publika v peknom prostredí a príjemnej atmosfére. Témy boli viac ako zaujímavé, okrem iného sa večer niesol aj rozprávaním hostí o svojich začiatkoch v profesii sestra, o vnímaní muža v pozícii sestry, rôznych vtipných i vážnych príhodách. V závere zostal tiež priestor odpovedať na otázky divákov z publika, či na otázky, ktoré mali študenti možnosť klásť aj prostredníctvom sociálnych sietí. Všetci zúčastnení zhodnotili tento event ako veľmi príjemné a prínosné stretnutie. Celý rozhovor si môžete vypočuť v podcaste na linku:

Veríme, že takéto podujatia sa budú opakovať, tešíme sa na ďalších hostí a držíme si prsty, aby sa nám podarilo naďalej rozvíjať myšlienku zaujímavých tematických rozhovorov s odborníkmi pôsobiacimi v oblasti ošetrovateľstva. Zároveň chceme aj touto cestou poďakovať Martinskému klubu medikov (MKM) na JLF UK za možnosť usporiadať takýto večer, a za pomoc a ústretovosť pri jeho organizovaní.

                                                                                                                  Nina Šimičáková a Adriana Mudrochová