Stredoeurópska konferencia ošetrovateľstva – vedecký výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve        1st European Nursing Conference.

09.08.2023

Vážené kolegyne a kolegovia,


chcel by som Vás informovať o možnosti prihlásenia sa na konferenciu 1st European Nursing Conference, ktorá sa uskutoční 8.9.2023 v priestoroch Ústavu ošetrovateľstva JLF UK prostredníctvom web portálu SKSaPA alebo aplikácie SKSaPA v mobile. 


Bližšie informácie o kongrese nájdete na nasledovnom linku https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/ustav-osetrovatelstva/Konferencia-2023/program-martin-2023.pdf