Ešte máme 7 voľných miest v aktuálne pripravovanom „kurze mentorov“ pre rok 2024

23.01.2024

Akreditovaný program sústavného vzdelávania (PSV)pre zdravotnícke povolanie sestraMentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine, v rámci ktorého ako jediná vzdelávacia inštitúcia na Slovensku pripravujeme do praxe nové sestry-mentorov pre spoluúčasť na pregraduálnom vzdelávaní študentov ošetrovateľstva v rámci ich profesionálnej prípravy na výkon povolania sestra, bude na Ústave ošetrovateľstva JLF UK opäť otvorený v termíne 20. marec – 3. júl 2024.

Program je koncipovaný na 15 týždňov výučby (kontaktnej skupinovej i individuálnej a samoštúdia), pričom podrobnejšie informácie o jeho priebehu a podmienkach prijatia je možné nájsť na nasledovnej stránke fakulty: https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/oddelenie-pre-dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/Osetrovatelstvo/Mentor_klinickej_praxe_projekt_prip.ML_2023.pdf

Povinná 3-dňová skupinová kontaktná výučba je plánovaná v termíne 20.-22. marca 2024 na Ústave ošetrovateľstva JLF UK v Martine, kde sa vyžaduje účasť všetkých prihlásených záujemcov. Následne sa realizuje individuálna výučba formou konzultácií účastníkov programu s lektormi - všetky informácie účastníci dostanú v plánovanom termíne skupinovej kontaktnej výučby.

Ukončenie programu je plánované na 4. júl 2024, kedy by sme očakávali opäť účasť všetkých účastníkov tohto programu na verejnej obhajobe portfólia o vedení študenta ošetrovateľstva, čím by sa naplnili podmienky absolvovania programu.

Pre zaradenie do programu je potrebné vypísať prihlášku (žiadosť o zaradenie) a spolu s príslušnými prílohami ju poslať na adresu garanta programu (Mgr. Martina Lepiešová, PhD.), s doručením najneskôr do 15. februára 2024 – kontakt a adresa pre doručenie sú uvedené tu (z UNM je možné poslať vnútornou poštou aj hromadne):

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/akreditovane-studijne-programy/zdravotnicke-povolanie-sestra/programy-sustavneho-vzdelavania/mentor-klinickej-praxe-v-odbore-osetrovatelstvo/

link na prihlášku (od decembra 2023 máme novú, zjednodušenú verziu prihlášky): https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/oddelenie-pre-dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/Tlaciva/Prihlaska_na_sustavne_vzdelavanie.pdf

Po obdržaní prihlášok budem prostredníctvom mailov kontaktovať prihlásené sestry.

Vopred ďakujeme za Váš záujem,

s pozdravom,

garant programu

Mgr. Martina Lepiešová, PhD.