14. cyklus mentorského programu na Ústave ošetrovateľstva JLF UK úspešne absolvovalo 35 sestier z celého Slovenska a UNM má 10 nových sestier-mentorov

26.02.2024

Aktuálne sme dňa 15. februára 2024 na Ústave ošetrovateľstva JLF UK v Martine úspešne ukončili v poradí už 14. cyklus akreditovaného programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo (s termínom konania 25.10.2023 - 7.2.2024). Jeho 35 čerstvých absolventov prispelo k zvýšeniu celkového počtu absolventov tohto programu na 222 sestier-mentorov.

Program v rámci posledného cyklu ukončilo 10 sestier z jednotlivých kliník Univerzitnej nemocnice Martin, 11 sestier z pracovísk Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina, 10 sestier z nemocníc skupiny AGEL SK z rôznych častí Slovenska, 2 sestry z Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca a 2 sestry z UVEA Kliniky s.r.o. Martin.

Tlak na konkurencieschopnosť zdravotníckych zariadení zvyšuje záujem sestier z klinickej ošetrovateľskej praxe o absolvovanie tohto programe, čomu sa veľmi tešíme a už 20. marca štartujeme v poradí 15. cyklus programu.

Všetkým účastníkom programu ako aj lektorom pre teoretickú a praktickú časť programu ďakujem za spoluprácu, zodpovedný prístup a tvorivú atmosféru. Novým sestrám-mentorom zároveň prajem príjemné, vzájomne sa obohacujúce vedenie študentov ošetrovateľstva z rôznych fakúlt z celého Slovenska. Želám Vám, aby ste videli v praxi pozitívny dopad mentorstva v zmysle posilnenia ošetrovateľských tímov na Vašich pracoviskách novými sestrami, absolventmi študijných programov ošetrovateľstva, ktoré si vyberú Vaše pracovisko možno práve vďaka Vášmu individualizovanému a personalizovanému prístupu k študentovi, jeho usmerňovaniu a vedeniu s cieľom zdokonaľovania klinických kompetencií v čase Vašej klinickej supervízie.

Nech sa Vám darí!!!

Martina Lepiešová, garant programu