Prečo vznikol medzinárodný deň mentorstva?

15.12.2021

Medzinárodným dňom mentorstva je 27 október a mesiac mentoringu/mentorstva či mentorov je Január. Medzinárodný deň mentoringu/mentorstva vznikol s cieľom osláviť, vzdelávať a povzbudiť viac ľudí, aby sa zapojili do mentorstva ako takého a podporiť mentorstvo vo všetkých oblastiach. Hlavným zameraním je uznávanie excelentnosti a zvyšovanie povedomia o výhodách  a prínosoch mentorstva. zdroj: https://nationaltoday.com/national-mentoring-day/