Prečo sa stať mentorom?

15.12.2021

Mentori sa často stávajú mentormi, pretože chcú niečo vrátiť, odovzdať svoje životné skúsenosti alebo preto, že si uvedomia, že ich vlastná cesta by bola oveľa jednoduchšia alebo rýchlejšia, keby mali mentora v skoršom štádiu. Mentorstvo poskytuje skvelú príležitosť na uľahčenie osobného alebo profesionálneho rastu v rámci jednotlivca alebo skupiny prostredníctvom zdieľania vedomostí a skúseností. Prínosom pre mentora môže byť zvýšená sebadôvera a lepšie komunikačné schopnosti. Vylepšená šírka záberu. Vylepšená schopnosť riadiť ľudí. Prostredníctvom mentorstva môžete odovzdať svoje hodnoty a pomôcť pokračovať vo svojom poslaní alebo odkaze.  zdroj: https://nationalmentoringday.org/facts-and-statistics/