Čo znamená mentorstvo?

15.12.2021

Mentorstvo je rozvojový vzťah; pomoc jednej osoby druhej pri uskutočňovaní významných prechodov vo vedomostiach, práci alebo myslení. Označuje vzťah medzi "mentorom" a "mentee" pri príprave na budúce povolanie, či už počas štúdia alebo pri nástupe do pracovného pomeru. 

zdroj: https://nationalmentoringday.org/facts-and-statistics/