Mentor/mentorstvo

Mentori sa často stávajú mentormi, pretože chcú niečo vrátiť, odovzdať svoje životné skúsenosti alebo preto, že si uvedomia, že ich vlastná cesta by bola oveľa jednoduchšia alebo rýchlejšia, keby mali mentora v skoršom štádiu. Mentorstvo poskytuje skvelú príležitosť na uľahčenie osobného alebo profesionálneho rastu v rámci jednotlivca alebo skupiny...

Výhody môžu zahŕňať zrýchlené učenie. Prístup k zdrojom, kontaktom, podpore, spätnej väzbe a získaniu novej/inej perspektívy. Ciele možno často dosiahnuť rýchlejšie a dobrý mentor môže tiež identifikovať nové zručnosti a pomôcť inšpirovať sa, motivovať sa a zvýšiť si sebadôveru alebo sebaúctu a poskytnúť mieru zodpovednosti. Mentori môžu zlepšiť...

Medzinárodným dňom mentorstva je 27 október a mesiac mentoringu/mentorstva či mentorov je Január. Medzinárodný deň mentoringu/mentorstva vznikol s cieľom osláviť, vzdelávať a povzbudiť viac ľudí, aby sa zapojili do mentorstva ako takého a podporiť mentorstvo vo všetkých oblastiach. Hlavným zameraním je uznávanie excelentnosti a zvyšovanie povedomia...

Mentor môže pomôcť posúdiť silné a slabé stránky študenta, rozvíjať nové zručnosti a pomôcť pri plánovaní a implementácii krátkodobých a dlhodobých cieľov. Často môže poskytnúť novú perspektívu, pomôcť pri skúmaní alternatívnych možností a potenciálnych prekážok; a tak pomáhať hľadať nové spôsoby prekonávania výziev a problémov. zdroj: ...

Kto je mentor?

15.12.2021

Mentor je niekto, kto poskytuje podporu a pomáha zverencovi prehodnotiť svoju situáciu prostredníctvom procesu reflexie, otázok, označovania, výziev, rád a spätnej väzby. Mentor je tu, aby pomohol študentovi na jeho vlastnej ceste. Mentorstvo ako také je využívané aj pri zaúčaní nových kolegov. Mnoho mladých alebo neskúsených sestier pracuje so...

Mentorstvo je rozvojový vzťah; pomoc jednej osoby druhej pri uskutočňovaní významných prechodov vo vedomostiach, práci alebo myslení. Označuje vzťah medzi "mentorom" a "mentee" pri príprave na budúce povolanie, či už počas štúdia alebo pri nástupe do pracovného pomeru.